Často kladené otázkyZaujímavosti

Vstupné vyšetrenie

Po príchode do ambulancie Vás naša asistenka poprosí vypísať krátku zdravotnú anamnézu a Vaše kontaktné údaje.

Nasleduje rozhovor so zubným lekárom a RTG vyšetrenie. Lekár skontroluje chrup pod zväčšením, zohľadní pritom aj informácie z rtg snímkov. Následne kontroluje stav ďasien, slizníc, jazyka a v neposlednom rade postavenie zubov (ortodontické odchýlky). Váš zdravotný zubný stav Vám ukážeme v plnom rozsahu a spoločne si dohodneme liečebný plán, ktorý Vám bude časovo a finančne vyhovovať. Na vstupné vyšetrenie nepotrebujete kartu od predošlého zubára, Váš nový zubný status si skompletizujeme priamo v ambulancii.